Regulamin Ski & Bike House Stronie Śląskie

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 1. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 3. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 następnego dnia.
 4. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Właścicielem po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
 5. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową ( strona www lub serwisy noclegowe )  lub telefonicznie
 6. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości rezerwacji, płatny w terminie ustalanym indywidualnie lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania rezerwacji, na konto: 73 1140 2004 0000 3302 4918 9574, jeśli zadatek nie wpłynie w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
  * Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
  * W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 30 dni od planowanego pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 8. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, kuchni, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia.
 9. Istnieje możliwość zabrania ze sobą psa. Za pobyt zwierząt pobierana jest dodatkowa opłata (wg. cennika na stronie internetowej). Klient ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez zwierzę i jest zobowiązany do zadośćuczynienia tym szkodom.Nieczystości sprząta właściciel zwierzęcia.
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 11. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
  *Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ww pkt. regulaminu.
 13. W obiekcie „Ski&Bike House” oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
 14. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli
 15. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).
 16. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 17. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową.
 18. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 19. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka.
 20. Goście są zobowiązani do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastali po odebraniu kluczy. Do obowiązków Gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem we wspólnej kuchnio-jadalni lub w aneksie kuchennym w przypadku pokoi studio.
 21. Gość zobowiązuje się do eksploatacji pokoju i kuchni zgodnie z ich przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 22. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi obiektu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 23. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 24. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

Właściciele obiektu noclegowego Ski&Bike House w Stroniu Śląskim będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu regulaminu.