Regulamin Ski & Bike House Stronie Śląskie

W celu uniknięcia nieporozumień oraz zapewnienia Państwu udanego wypoczynku prosimy o zapoznanie się z poniższym regulaminem:

 1. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji jest jednoznaczne z zapoznaniem się oraz przyjęciem i zaakceptowaniem regulaminu.
 2. Pokoje w obiekcie wynajmowane są na doby zgodnie z rezerwacją.
 3. Doba trwa od godz. 15:00 do godz. 11:00 następnego dnia.
 4. Zatrzymanie apartamentu bez uzgodnień z Właścicielem po godzinie 11.00 będzie traktowane, jako przedłużenie pobytu.
 5. Goście dokonują rezerwacji noclegów drogą internetową ( strona www lub serwisy noclegowe )  lub telefonicznie
 6. Od gości pobierany jest zadatek na poczet kosztów pobytu w wysokości 30% wartości rezerwacji, płatny w terminie ustalanym indywidualnie lecz nie później niż 5 dni od daty dokonania rezerwacji, na konto: 73 1140 2004 0000 3302 4918 9574, jeśli zadatek nie wpłynie w tym terminie rezerwacja zostanie anulowana.
  * Po otrzymaniu zadatku (kwoty rezerwacyjnej) dokonujemy potwierdzenia rezerwacji.
  * W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie poniżej 30 dni od planowanego pobytu, kwota wpłaconego zadatku nie podlega zwrotowi.
 7. Należność za cały pobyt jest regulowana w dniu przyjazdu i nie podlega zwrotowi.
 8. Na terenie całego obiektu, w tym w pokojach, łazienkach, kuchni, na korytarzach obowiązuje zakaz palenia.
 9. Uprzejmie informujemy, że od 01.08.2021 nie przyjmujemy zwierząt w naszym obiekcie.
 10. Goście ponoszą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych obiektu, powstałych z ich winy.
 11. Goście są zobowiązani zawiadomić właściciela o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 12. Zachowanie gości i osób korzystających z usług obiektu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych gości.
  *Zastrzegamy możliwość odmówienia dalszego świadczenia usług osobie, która narusza ww pkt. regulaminu.
 13. W obiekcie „Ski&Bike House” oraz terenie przyległym do niego obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22:00 do godz. 7:00
 14. Osoby nie będące naszymi gośćmi mogą przebywać na terenie obiektu tylko za zgodą właścicieli
 15. Goście zobowiązani są do przestrzegania przepisów p.poż. (zakaz używania grzałek, grzejników, żelazek elekt. w pokojach).
 16. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawiony samochód oraz znajdujące się w nim rzeczy.
 17. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione kosztowności, pieniądze, papiery wartościowe, aparaty, kamery i inne przedmioty posiadające wartość artystyczną lub naukową.
 18. Na terenie obiektu za opiekę nad dziećmi odpowiadają rodzice.
 19. W przypadku zgubienia kluczy do pokoju, Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł za zakup i wymianę zamka.
 20. Goście są zobowiązani do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania obiektu w stanie takim, jaki zastali po odebraniu kluczy. Do obowiązków Gościa należy również pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych przed wyjazdem we wspólnej kuchnio-jadalni lub w aneksie kuchennym w przypadku pokoi studio.
 21. Gość zobowiązuje się do eksploatacji pokoju i kuchni zgodnie z ich przeznaczeniem, nieusuwania z pokoju jakichkolwiek elementów jego wyposażenia i dekoracji.
 22. Obiekt świadczy usługi zgodnie ze swoim standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich właścicielowi obiektu, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.
 23. Obiekt ma obowiązek zapewnić:
  * warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku gościa
  * bezpieczeństwo pobytu, w tym zachowanie tajemnicy informacji o gościu
  * profesjonalną i uprzejmą obsługę
  * wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności gościa, a w przypadku jego obecności tylko wówczas gdy wyrazi zgodę i życzenie
  * w miarę posiadanych możliwości inny pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności, gdy występujące w pokoju usterki nie będą mogły być usunięte.
 24. Obiekt uwzględnia życzenia przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.
 25. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres wskazany przez gościa i na jego koszt. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, obiekt przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

Właściciele obiektu noclegowego Ski&Bike House w Stroniu Śląskim będą Państwu bardzo wdzięczni za współpracę w przestrzeganiu regulaminu.